Willem Alexanderschool


Welkom op de website van de Willem Alexanderschool. Deze website is bedoeld voor de ouders/verzorgers van de kinderen die bij ons naar school gaan, de leerlingen zelf, eventuele nieuwe ouders en belangstellenden zoals familieleden en buren.
Heeft u er bezwaar tegen dat uw kind op een foto op de website komt, dan kunt u dat schriftelijk melden aan de directie.

Klik op de foto voor een introductiefilmpje van onze school. 
 
 

Week van de Alfabetisering

Maandag 8 september t/m zondag 15 september is de week van de Alfabetisering. Onze school gaat hier in alle groepen aandacht aan besteden. In groep 6 komt Dirk Sierd de Vries van de gemeenteraad voorlezen. De kleuters gaan - net als anders - aandacht besteden aan voorlezen, boekjes bekijken en in groep 2 gaan we een lettertafel maken. 


 

Techniektrofee voor Basisscholen

Hebt u al gehoord van de Techniektrofee voor basisscholen? Dit  is een initiatief van TechniekTalent.nu Het is een nieuwe prijs voor basisscholen, die wetenschap en technologie hebben opgenomen in hun onderwijsprogramma. Naast rekenen en taal is kennis van techniek essentieel voor de ontwikkeling van jonge kinderen. Techniek maakt hen slimmer. Daarom zetten zij basisscholen die allerlei mooie techniekinitiatieven ontplooien, graag in het zonnetje.  Deelnemende scholen dingen mee naar de Ir. W. Maas Geesteranusprijs.

Wij hebben ons aangemeld voor de Techniektrofee én ……wij zijn genomineerd met nog 2 basisscholen uit Nederland! Woensdag 18 juni is de winnaar bekend gemaakt: de Daltonschool Neptunus uit Amsterdam. Wij ontvangen nog een oorkonde van de nominatie. 

Kinderstraatfestival 23 mei

Groep 7 "de Nachtwacht". Rembrand "schildert"ieder figuur op het schilderij. Zo krijgt ieder kind een plekje op het doek. Klik hier voor een filmpje.

Paasviering donderdag 17 april

Op 17 april hebben we het Paasfeest gevierd op school. 's Morgens in de groep en 's middags een prachtig concert met Marcel en Lydia Zimmer. Wat hebben we genoten en wat konden de kinderen alle liedjes goed meezingen! Het was geweldig!
Klik hier voor een filmpje. 

Excellente scholen 2013

Waarom onze school dit jaar niet heeft deelgenomen aan het traject voor Excellente scholen 2013" kunt u lezen in het artikel van het Friesch Dablad. Klik hier voor het artikel.

Ouderbetrokkenheid

Vorig jaar hadden we een ouderavond met als thema: ‘Educatief partnerschap met ouders’. Op deze avond werden de Ouderhulpkaarten geïntroduceerd. We merken dat er zo nu en dan naar gevraagd wordt. Deze Ouderhulpkaarten kunnen u helpen om ook thuis activiteiten op het gebied van leren met uw kind te doen.

Intussen is er een artikel over onze school en ouderbetrokkenheid geschreven. Dit is geplaatst op de site Leraar24. U kunt het artikel ook hier downloaden.  

 Nieuwe ouders en belangstellenden

Voor nieuwe ouders en/of belangstellenden die een verantwoorde schoolkeuze willen maken en daarbij ook onze school willen bezoeken,  hopen wij dat u alle informatie die u nodig hebt op deze website kunt vinden. Wilt u meer weten neem dan gerust contact met ons op voor vragen, opmerkingen of een kennismakingsbezoek en/of rondleiding.   

Contact

Neem contact met ons op of stuur een email naar info@alexanderschool.nl
U kunt ook bellen voor het maken van een afspraak:
Telefoon: 058-2880073

PCBO Leeuwarden en omstreken: Waar identiteit en kwaliteit elkaar versterken!