Willem Alexanderschool


Welkom op de website van de Willem Alexanderschool. Deze website is bedoeld voor de ouders/verzorgers van de kinderen die bij ons naar school gaan, de leerlingen zelf, eventuele nieuwe ouders en belangstellenden zoals familieleden en buren.
Heeft u er bezwaar tegen dat uw kind op een foto op de website komt, dan kunt u dat schriftelijk melden aan de directie.

Klik op de foto voor een introductiefilmpje van onze school. 
 
 

Open dag 4 november 2014

Gaat uw kind binnenkort naar school? Kom dan op dinsdag 4 november 2014 kennismaken op de Willem Alexanderschool. We laten u graag onze school zien en vertellen graag hoe wij vorm geven aan ons onderwijs. U bent van harte welkom van 13.30 tot 20.00 uur. Natuurlijk samen met uw kind.

Dag van de Duurzaamheid 2014

Vrijdag 10 oktober is de Dag van de Duurzaamheid. Als school willen we daar samen met "Duurzaam Aldlan"aandacht aan schenken. Als school gaan we letten op: buitendeuren sluiten, lichten op tijd uitdoen.

Ook u kunt meedoen! Buurtgenoten kunnen op buurkracht.nl/lamp-uit-kaars-aan een virtueel kaarsje voor de buurt aansteken. Heeft één van de buurten van Aldlân op 24 oktober de meeste kaarsjes dan wint de werkgroep een prijs. Jacob Borger: “Wij spelen voor de basisscholen in onze buurt. De Willem Alexanderschool krijgt dan lesmateriaal over energie. Voor de OBS De Weide gaan we aan de slag met groenvoorziening op het schoolplein en moestuintjes voor groep 1 en 2. Dus bij deze roepen we iedereen op om een kaarsje aan te steken! En als je meedoet, krijg je zelf ook nog een gratis geurkaarsje.”

Techniektrofee voor Basisscholen

Hebt u al gehoord van de Techniektrofee voor basisscholen? Dit  is een initiatief van TechniekTalent.nu Het is een nieuwe prijs voor basisscholen, die wetenschap en technologie hebben opgenomen in hun onderwijsprogramma. Naast rekenen en taal is kennis van techniek essentieel voor de ontwikkeling van jonge kinderen. Techniek maakt hen slimmer. Daarom zetten zij basisscholen die allerlei mooie techniekinitiatieven ontplooien, graag in het zonnetje.  Deelnemende scholen dingen mee naar de Ir. W. Maas Geesteranusprijs.

Wij hebben ons aangemeld voor de Techniektrofee én ……wij zijn genomineerd met nog 2 basisscholen uit Nederland! Woensdag 18 juni is de winnaar bekend gemaakt: de Daltonschool Neptunus uit Amsterdam. Wij ontvangen nog een oorkonde van de nominatie. 

Excellente scholen 2013

Waarom onze school dit jaar niet heeft deelgenomen aan het traject voor Excellente scholen 2013" kunt u lezen in het artikel van het Friesch Dablad. Klik hier voor het artikel.

Ouderbetrokkenheid

Vorig jaar hadden we een ouderavond met als thema: ‘Educatief partnerschap met ouders’. Op deze avond werden de Ouderhulpkaarten geïntroduceerd. We merken dat er zo nu en dan naar gevraagd wordt. Deze Ouderhulpkaarten kunnen u helpen om ook thuis activiteiten op het gebied van leren met uw kind te doen.

Intussen is er een artikel over onze school en ouderbetrokkenheid geschreven. Dit is geplaatst op de site Leraar24. U kunt het artikel ook hier downloaden.  

 Nieuwe ouders en belangstellenden

Voor nieuwe ouders en/of belangstellenden die een verantwoorde schoolkeuze willen maken en daarbij ook onze school willen bezoeken,  hopen wij dat u alle informatie die u nodig hebt op deze website kunt vinden. Wilt u meer weten neem dan gerust contact met ons op voor vragen, opmerkingen of een kennismakingsbezoek en/of rondleiding.   

Contact

Neem contact met ons op of stuur een email naar info@alexanderschool.nl
U kunt ook bellen voor het maken van een afspraak:
Telefoon: 058-2880073

PCBO Leeuwarden en omstreken: Waar identiteit en kwaliteit elkaar versterken!