Willem Alexanderschool


Welkom op de website van de Willem Alexanderschool. Deze website is bedoeld voor de ouders/verzorgers van de kinderen die bij ons naar school gaan, de leerlingen zelf, eventuele nieuwe ouders en belangstellenden zoals familieleden en buren.
Heeft u er bezwaar tegen dat uw kind op een foto op de website komt, dan kunt u dat schriftelijk melden aan de directie.

Klik op de foto voor een introductiefilmpje van onze school. 
 

Op de Nationale Onderwijs Tentoonstelling werd een filmpje van het techniek onderwijs op onze school vertoond. Klik op de afbeelding voor het filmpje.

 

Nije berneferskes app

Dinsdag 19 mei was de presentatie nije berneferskes app met Janneke Brakels en Cor Bakker. De peuters en kleuters zongen goed mee.
De app heet "Hantsjes yn'e hichte" en is gratis te downloaden in de AppStore en Google Play Store. Klik hier voor foto's en een filmpje van Omrop Fryslân en hier voor foto's op onze website.
Ook op de site van Tomke staan foto's van deze ochtend. Klik hier.


24 april Koningsontbijt

Vrijdagochtend 24 april hebben we samen op school genoten van het Koningsontbijt. Gezellig in de klas samen ontbijten, een goede start van de dag die geeft ons energie!
Om 9.30 uur hebben we de officiële opening van de Koningsspelen bekeken op het digibord. Koning Willem Alexander opende in Leiden de Koningsspelen en we hebben meegzongen en gedansd met het Kinderen voor Kinderenkoor met het lied "Energie! Klik hier voor meer foto's van deze ochtend.

Projectweek 2015 "Er zit muziek in!"

Het thema van de projectweek 2015 was: ER ZIT MUZIEK IN. De groepen zijn veel bezig geweest met muziek en hebben mooie workshops gevolgd. Op donderdag 19 februari was de inloopavond waar ouders en belangstellenden veel optredens konden bekijken. Ook was er een prijsvraag: er moesten letters gezocht worden in de verschillende lokalen en daar moest een muzikaal woord van gemaakt worden. Het te raden woord was SCHUIFTROMBONE. Uit de vele goede inzendingen zijn twee winnaars getrokken, die toevallig beide zitten in groep 2b: Hidde Akkerman en Jayson Mongen. Zij kregen allebei een pot vol noten, geen muzieknoten maar eetbare noten.

Tekenwedstrijd Friesch Dagblad

In december heeft onze school meegedaan met een kersttekenwedstrijd die uitgeschreven werd door het Friesch Dagblad. Onze school kreeg een speciale vermelding, omdat maar liefst 5 groepen  tekeningen hadden opgestuurd. Emma Klompenmaker uit groep 2a  heeft de hoofdprijs voor kleuters gewonnen. Haar tekening, een monodruk (de rode) staat in het midden in het artikel van het Friesch Dagblad.

Uitreiking Oorkonde Techniektrofee 2014

Woensdag 19 november was de uitreiking van de Oorkonde voor de nominatie van de Landelijke Techniektrofee, voor de basisschool met het beste techniekinitiatief in 2014. Er was een grote delegatie op school, die alles kwamen bekijken en we kregen nog een grote prijs: allemaal techniekmaterialen en een lesmethode! Voor foto's klik hier.

Omrop Fryslân was er ook bij met radio en tv. Klik hier voor de uitzending van Hjoed.

 Excellente scholen 2013

Waarom onze school dit jaar niet heeft deelgenomen aan het traject voor Excellente scholen 2013" kunt u lezen in het artikel van het Friesch Dablad. Klik hier voor het artikel.

Ouderbetrokkenheid

Vorig jaar hadden we een ouderavond met als thema: ‘Educatief partnerschap met ouders’. Op deze avond werden de Ouderhulpkaarten geïntroduceerd. We merken dat er zo nu en dan naar gevraagd wordt. Deze Ouderhulpkaarten kunnen u helpen om ook thuis activiteiten op het gebied van leren met uw kind te doen.

Intussen is er een artikel over onze school en ouderbetrokkenheid geschreven. Dit is geplaatst op de site Leraar24. U kunt het artikel ook hier downloaden.  

 Nieuwe ouders en belangstellenden

Voor nieuwe ouders en/of belangstellenden die een verantwoorde schoolkeuze willen maken en daarbij ook onze school willen bezoeken,  hopen wij dat u alle informatie die u nodig hebt op deze website kunt vinden. Wilt u meer weten neem dan gerust contact met ons op voor vragen, opmerkingen of een kennismakingsbezoek en/of rondleiding.   

Contact

Neem contact met ons op of stuur een email naar info@alexanderschool.nl
U kunt ook bellen voor het maken van een afspraak:
Telefoon: 058-2880073

PCBO Leeuwarden en omstreken: Waar identiteit en kwaliteit elkaar versterken!